Month: July 2002

Šířeji o češtynu

V dřívějším článku jsme otevřeli otázku češtynu, ale tomuto fenoménu jsme se věnovali jen okrajově. Tento nedostatek chceme tímto textem odstranit. Češtyn se začal rozvíjet s příchodem Čechů na současné území ČR, tj. někdy v 7. století. Vznikl ze střetu českých přistěhovalců a vysoké kultury místního domorodého obyvatelstva. Odporní Češi se snažili napodobit vznešenost původních […]