Month: February 2013

Místo kultury mají Češi kriminál

Češi považují kriminalitu a zvrácenost za normální a vštěpují ji již po staletí svým dětem. Takovým konkrétním příkladem může být text českých lidových písní! Navrhujeme udělat kontrolu všech lidových a následně jejich vyřazení ze školních osnov. Český zvyk vyhazovat novorozeňata do popelnice popisuje již tato prastará píseň: “Vrána letí, nemá děti, my jich máme jako […]