Češi jsou opice

cech_1(1)Pohled na hnusné Čechy a jejich chování vyvolává v naší mysli asociace s opicemi. Toto asociování se děje na podvědomé bázi.
Psychologové vybrali 61 studentů, kteří dle vstupních testů nevykazovali žádné vědomé předsudky. Studie zahrnovala řadu testů zaměřených na lidské podvědomí.
Jeden z testů spočíval v tom, že studentům promítali video, ve kterém si skupina neutrálních postav hází míčem a studenti měli za úkol spočítat, kolikrát si míč přehodí. Asi v polovině se ve videu nenápadně objevila na pár sekund gorila. Ihned po skončení promítání dostali studenti kartičky se jmény a měli za úkol jednu kartičku vybrat. Na kartičkách byla napsaná jména typicky lidská, jako Alexander nebo Nataša, a typicky česká, jako Novák nebo Sedlák. Zároveň studenti měli sdělit, jestli si ve videu všimli i něčeho jiného, než skupiny postav s míčem. Ve výsledku bylo zjištěno, že studenti, kteří si ve videu všimli gorily, tak mnohem častěji vybírali kartičku s českým jménem. Naopak studenti, kteří si gorily vůbec nevšimli, tak častěji vybírali kartičku s normálním jménem. Došlo zde tedy k podvědomé asociaci gorila-čech.

V dalším testu psychologové každému jednotlivému studentovi nejprve krátce promítli obrázek. Byl na něm vyobrazen obličej buď Čecha, nebo člověka. Pak student dostal počítačově rozmazanou a zdeformovanou fotografii a měl určit, co za zvíře se pod tím skrývá. Studenti, kteří předtím dostali k nahlédnutí obrázek Čecha, mnohem častěji a rychleji určili, že ten rozmazaný objekt je opice.
Další test prokázal, že u jiných skupin (Indiáni, Asiaté) nedochází k podvědomé asociaci s opicemi. Dochází k tomu pouze u Čechů. Proč ? Prostě proto, že některé fyziognomické (obličejové) rysy Čechů (např. podsaditá postava, kulatá hlava, tvar nosu) mají blízko k těm gorilím, nebo šimpanzím. Náš mozek tyto vjemy podvědomě spojí dohromady a výsledek nám sdělí formou implicitní asociace a vnitřního pocitu.
Je tedy zřejmé, že tyto myšlenkové asociace čech-opice probíhají na úrovni přirozeného myšlení. Lidský mozek a přirozené procesy v něm se nedají oklamat. Vnímá rozdíly a pragmaticky nám sdělí prostou pravdu. Odpor vůči Čechům je tedy přirozená reakce.

About the author